Opis zmian w sofcie 0135 do Wiwy 228powrót


Oprogramowanie do odtwarzacza WIWA HD-228

wersja 0135 (18-05-2005r.) – oficjalne rekomendowane

Uwaga !!!
Przed wykonaniem nowej aktualizacji oprogramowania odtwarzacza prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją wykonania tej czynność, która znajduje się w pliku dostarczonym pliku „WIWA HD-228 - instrukcja oprogramowania”. Nie zastosowanie się do tej instrukcji grozi częściową utratą gwarancji.


Nowe oprogramowanie „WIWA 228 ver.0135” jest poprawioną i unowocześnioną wersją wszystkich dotychczasowych oprogramowań i tym samym staje się naszym oficjalnym i rekomendowanym przez WIWA programem.

Plik o nazwie „WIWA 228 ver.0135” został skompilowany 18-05-2005r.

Lista najważniejszych modyfikacji, które wprowadza nowe oprogramowanie „WIWA 228 ver.0135”:

NOWE FUNKCJE

(Opis funkcji nie wydrukowanych w instrukcji Użytkownika)

 

Płynna regulacja wysokości wyświetlania napisów w MPEG-4

Istnieje możliwość podwyższania i obniżania napisów wyświetlanych w filmach MPEG-4. Funkcja ta realizowana jest podczas odtwarzania filmu za pomocą kursorów znajdujących się na pilocie „ ”, „ ”. Zakres wysokości wyświetlania napisów  jest realizowany od samego dołu do 2/3 wysokości ekranu (ostatnie ustawienie jest zapamiętywane). Daje to możliwość dostosowania wysokości wyświetlania napisów dla telewizorów standardowych (4:3) i panoramicznych (16:9), oraz możliwość wykorzystania funkcji zoom znajdującej się w nowoczesnych telewizorach.

 

Wznowienie oglądania filmu MPEG-4, DVD od momentu zatrzymania wyświetlania.

Ta bardzo przydatna funkcja jest stosowana w sytuacjach gdy musimy na pewien czas  przerwać oglądanie filmu DVD lub MPEG-4 (dotyczy to również zbioru plików MP3 i JPEG). W tym przypadku wystarczy wyłączyć z pilota urządzenie (czyli wprowadzić odtwarzacz w stan oczekiwania). Po ponownym włączeniu urządzenie samo odnajdzie miejsce w którym przerwaliśmy oglądanie

 

Wyświetlenie bardzo długich napisów

W przypadku wyjątkowo długich napisów oprócz automatycznego pomniejszenia liter (tak aby weszła jak największa ilość tekstu) w razie konieczności będzie wyświetlana czwarta dodatkowa linijka. Aktualnie nie spotkałem się już z żadnym tekstem który by nie był wyświetlony w całości.

 

Funkcja automatycznego ładowania napisów do odpowiednich plików DIVX/XVID.

Teraz można oglądać kolejne odcinki serialu bez potrzeby ręcznego wyboru pliku tekstowego po każdym obejrzanym odcinku lub obejrzeć film składający się z dwóch części nagrany na jednym dysku jednym ciągiem (funkcja działa, gdy plik tekstowy i plik z filmem posiada tą samą nazwę).

 

Autostart DVD

Ta unikalna funkcja wśród odtwarzaczy DVD, umożliwia po jej załączeniu na pominięcie reklam w filmach DVD "gazetowych". Pomija także całe menu płyty DVD i przechodzi bezpośrednio do odtwarzania filmu. Aby uaktywnić menu płyty DVD wciskamy przycisk "MENU" na pilocie. Dla ustawienia odpowiedniej ścieżki dźwiękowej wystarczy wcisnąć przycisk "AUDIO", a napisy ustawiamy za pomocą przycisku "SUBTITLE". Realizuje się ją w „SETUP” –pie odtwarzacza w „SRTONA GŁÓWNA ” – „Ustawienia podstawowe”  - „Autostart DVD” – „Włączony lub Wyłączony

 

Autostart MPEG-4

Funkcja ta umożliwia po jej załączeniu na pominięcie „MENU” odtwarzacza i bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania plików MPEG-4 (DiVX/XViD), JPEG i MP3. Realizuje się ją w „SETUP” –pie odtwarzacza „SRTONA GŁÓWNA ” - „Ustawienia podstawowe” - „Autostart MP4” – „Włączony lub Wyłączony.

 

Wybieranie napisów w MPEG-4

W tej funkcji mamy możliwość realizacji wyświetlania napisów w dwóch trybach. W przypadku „Auto” – urządzenie będzie próbowało samo dołożyć pierwszy napotkany napis, a gdy wybierzemy „manual” to każdorazowo przed odtworze-niem filmu w MPEG-4 musimy wskazać ręcznie plik z interesującymi nas napisami. Funkcja ta dostępna jest w „SRTONA GŁÓWNA ” – „Ustawienia -podstawowe” - „Napisy MP4” – „Auto lub Manualnie.


Tło napisów MPEG-4
Istnieje możliwość dodania lub usunięcia półprzezroczystego tła pod napisami w filmach MPEG-4. Funkcję ta znajduje się w „SRTONA GŁÓWNA ” – „Ustawienia podstawowe”  - „Tło napisów MP4” – „Włączone lub Wyłączone


Włączenie – wyłączenie licznika w MPEG-4

Funkcja ta pozwala ustawić domyślnie wyświetlanie bądź brak wyświetlania licznika przy odtwarzaniu MPEG-4.Znajduje się w „SRTONA GŁÓWNA ” – „Ustawienia podstawowe”  - „Licznik MP4” – „Włączony lub Wyłączony".

 

Żółte litery napisów DiVX / XViD
Chcąc uzyskać żółte litery napisów w MPEG-4 należy podczas odtwarzania wcisnąć przycisk "ANGLE" znajdujący się na pilocie. Powtórne wciśnięcie tego samego przycisku spowoduje powrót do białych liter.

 

Sprawdzenie aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania

Od wersji oprogramowania 69xx można sprawdzić aktualnie zainstalowaną  wersję oprogramowania (dokładny numer wersji i podany region DVD – np. VERSION0135 / REGION00000 (co oznacza multi region w DVD). Czynność tę wykonujemy w następujący sposób:

- przy włączonym odtwarzaczu otwieramy kieszeń
- następnie wciskamy na pilocie przycisk „MENU”

 

 

MODYFIKACJE

(W tym punkcie opisujemy poprawki i modyfikacje w działaniu odtwarzacza)

 

Usunięcie problemu źle działającego subwoofera

Problem z brakiem sygnału subwoofera w realizowanym analogowo dźwięku 5.1 w filmach DIVX/XVID został usunięty. Teraz subwoofer działa bez zarzutu.

 

Odtwarzanie całego dysku w MP3

Do tej pory można było odtwarzać zbiór plików MP3 tylko z poszczególnych podkatalogów. Aktualnie została dołożona możliwość odtwarzania całej płyty z plikami MP3 (wraz z podkatalogami)

 

Poprawa synchronizacji dźwięku z obrazem

Usterka występująca w niektórych filmach MPEG-4 (ok. 0,5% ), związana z przesunięciem dźwięku z obrazem, powinna po zastosowaniu nowego oprogramowania w zdecydowanej większości zniknąć(w mojej kolekcji filmów z tym problemem 95% zaczęło działać dobrze).

 

Poprawa jakości odtwarzania plików MP3

To zostawiam do osądu użytkowników i proszę o uwagi pod e-meil Bogdan@bellwood.pl

 

Poprawa działania płynności odtwarzania.

 

Poprawa nawigacji w menu katalogów.

 "Szybka nawigacja" jest realizowana za pomocą "lewej zielonej strzałki" na pilocie. Przy odtwarzaniu MP3 i JPEG można szybko przejść do wybranego utworu lub zdjęcia za pomocą wciśnięcia numeru utworu (np.123) i klawisza "PLAY". Numer wystukujemy bezpośrednio z klawiatury numerycznej znajdującej się na pilocie


Powyżej wyszczególnione zostały funkcje i modyfikacje, które aktualnie są dostępne, a nie są ujęte w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z sprzętem.
Aktualnie nieaktywne funkcje (będące w instrukcji) to:

- NIEBIESKIE DIODY

- KONTROLA ODTWARZANIA PBC

Nowa instrukcja będzie dostępna na stronie internetowej WWW.WIWA.INFO.PL